Café Ome Willem
Café Ome Willem
Main menu

Privacy A.V.G.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Patrick Bouwhuijzen

Inleiding

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Café Ome Willem. Café Ome Willem is een karaoke feestcafé waar diverse (vrij)gezellenfeesten en bedrijfsfeesten worden gevierd.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Café Ome Willem verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Café Ome Willem, neem dan gerust contact op!
info@cafomewillem.nl | 030 8779210 Willemstraat 12 | 3511 RK | Utrecht | KVK Nr. 50148710
Café Ome Willem is een VOF, welke wordt gedreven door Patrick Bouwhuijzen en Sonja Grip.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Café Ome Willem. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Café Ome Willem via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraag te stellen of een reservering te maken, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de vraag of reservering.

Ontvangers.

01. Analytics
De website van Café Ome Willem verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers
02. pcextreme
De e-mail van Café Ome Willem wordt gehost bij pcextreme. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van pcextreme.
03.Wordpress
De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Café Ome Willem zijn op de servers van WordPress opgeslagen.

Opslagperiode.

Jouw gegevens worden voor een korte tijd bewaard door Café Ome Willem, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Café Ome Willem via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Café Ome Willem of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Café Ome Willem Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Café Ome Willem privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van Café Ome Willem ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jou Rechten.

01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Café Ome Willem vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Café Ome Willem. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Café Ome Willem.
03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Café Ome Willem vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Café Ome Willem niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Café Ome Willem jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@cadeomewillem.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren

Plichten.

Café Ome Willem verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Café Ome Willem via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de vraag te beantwoorden of de reservering te kunnen bevestigen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Café Ome Willem de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Café Ome Willem met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Café Ome Willem behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Café Ome Willem dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Café Ome Willem te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Café Ome Willem
Willemstraat 12
3511RK Utrecht
Info@cafeomewillem.nl

Tel. 030-8779210