Café Ome Willem
Café Ome Willem
Main menu

Huis en gedragsregels

Hier gelden de volgende huis- en gedragsregels:

Algemeen
De Huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. Je bent verplicht om je aan deze regels te houden. Dit heeft als doel het uitgaansgebied gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In de praktijk kunnen andere kwesties eveneens als zodanig worden gezien.
De huis- en gedragsregels zullen door ons worden gehanteerd in zoverre ze van toepassing zijn. Deze regels gelden zowel binnen als in de omgeving van Karaoke/ Feest Café Ome Willem

Toegangscontrole
Café Ome Willem hanteert tijdens de openingstijden een legitimatieplicht. Bij de entree wordt op een geldig id-bewijs gecontroleerd. Deze controle is ingesteld om iedereen, in verband met de algehele veiligheid, te beschermen. Indien je geen gehoor geeft aan het verzoek van de leiding en of de Portier, om je te laten controleren aan lichaam en of in tassen of fouilleren wordt je de toegang ontzegt of wordt je onmiddellijk verwijderd uit Café Ome Willem.
De portier heeft het recht bezoekers de toegang te ontzeggen indien deze eventueel naar objectieve maatstaven gemeten aan de gewone bezoeker:

a. niet behoorlijk zijn gekleed
b. agressief gedrag tonen
c. onder kennelijk invloed van drugs en/of andere hallucinerende middelen en/of alcohol verkeren
d. wapens of drugs en dergelijke bij hun dragen
e. zich in de directe omgeving luidruchtig gedragen
f. zich niet op verzoek van de portier kunnen of wensen te legitimeren
g. de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
DE BESLISSING VAN DE PORTIER IS BINDEND

Camera’s
In en buiten Café Ome Willem bevinden zich beveiligingscamera’s. Dus een ieder die ons bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag
Een bezoeker die om wat voor reden en op grond van welke oorzaak dan ook hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont, dan wel zich ten opzichte van ander bezoekers en of personeel hinderlijk ophoudt en aan sommatie geen gevolg geeft, krijgt één waarschuwing. Wordt hier niet naar geluisterd dan wordt deze bezoeker verwijderd.

Roken en Vapen

Het is niet toegestaan om binnen te roken of te vapen! Mochten wij zien dat dit binnen wel gebeurd zijn wij genoodzaakt om je te verwijderen uit het café.

Consumpties
Je bent verplicht een consumptie te bestellen. Je mag die consumptie alleen binnen het bedrijf gebruiken. Je mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.
Let op!: Wij schenken geen alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar!!

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor daartoe noodzakelijk bezoek. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Eigendommen
Je mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor plastic flessen of lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing. Wie jassen, kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.

Filmen en foto’s plaatsen op social media
Bij binnenkomst van Café Ome Willem geeft u toestemming om u portret en of gedaante te verspreiden via social media. Ook wij maken natuurlijk gebruik van social media en plaatsen foto’s en filmpjes van onze gezellige avonden. Dus een ieder die ons bezoekt stemt toe in het maken van opnames en het verspreiden hiervan.

Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als je de huis- en gedragsregels overtreedt, mag je door de horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten worden ten aller tijden bij de politie gemeld.

Wij de medewerkers van Café Ome Willem wensen u een fijn verblijf toe.